Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2024 -Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Μουσικών τμημάτων (μαθητές ή απόφοιτοι)

Γράφτηκε από τον/την Super User

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2024, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα:
- τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024
- τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024.
Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2024 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.

Η Α-Δ υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  1.    Ταυτότητα
  2.    Απολυτήριο
  3.    Τελευταία βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές
  4.    Μία μικρή φωτογραφία

Δείτε τα σχετικά Έγγραφα: