ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γράφτηκε από τον/την Super User

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 11/9/2019 στη γραμματεία του σχολείου τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του μαθητή.

Α΄ ΤΑΞΗ

1.     Έντυπο ηλεκτρονικής εγγραφής από το e-egrafes (στο οποίο να αναγράφεται το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής)

2.     Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας υπογεγραμμένη από τον γονέα που έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή (να αναγράφεται υποχρεωτικά το email στο οποίο θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας)

3.     Έντυπο με στοιχεία του μαθητή

4.     Ατομικό Δελτίο Υγείας

5.     Φωτοτυπία ταυτότητας μαθητή

6.     1 μικρή φωτογραφία

7.     Για του μαθητές που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα: μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης

 

Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΗ

1.     Έντυπο ηλεκτρονικής εγγραφής  από το e-egrafes (στο οποίο να αναγράφεται το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής)

2.     Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας υπογεγραμμένη από τον γονέα που έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή (να αναγράφεται υποχρεωτικά το email στο οποίο θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας)

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ