Ευρωπαϊκή εξωστρέφεια από το 1ο Λύκειο Πετρούπολης

Γράφτηκε από τον/την Super User

Το 1ο Λύκειο Πετρούπολης ανέλαβε για πρώτη φορά πρόγραμμα Erasmus KA122  με θέμα «Το σχολείο παρακολουθεί τις εξελίξεις» κατά τα σχολικά  έτη 2022-2023. Υλοποίησε τρεις κινητικότητες (Γάνδη Βελγίου, Δουβλίνο Ιρλανδίας και Νίκαια Γαλλίας) σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Europass Teacher Academy) με θέματα: α)”ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom”,  β) “The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom” και γ) “Democratic Life in EU: Teaching citizen rights and duties”.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, οι οποίοι είχαν  την ευκαιρία  μέσω αυτών να βελτιώσουν τις ψηφιακές  τους δεξιότητες, μαθαίνοντας νέες διαδικτυακές πλατφόρμες και περιβάλλοντα εργασίας που ενδυναμώνουν τη μαθησιακή διαδικασία καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές, καθώς αμφότεροι ανανέωσαν το ενδιαφέρον τους  στην εκπαιδευτική πράξη.

Κατά  τη διάρκεια των προγραμμάτων οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήρθαν  σε επαφή με Ευρωπαίους συναδέλφους τους, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών, συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν και μελέτησαν καλές πρακτικές με στόχο τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας.

Στόχος μας ήταν η τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας συνείδησης, η διαμόρφωση ελκυστικότερων συνθηκών μάθησης, μα κυρίως η  δημιουργία ενός σχολείου συμπερίληψης που θα αγκαλιάζει και θα κινητοποιεί όλους τους μαθητές, με σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις  της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολό της.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έμειναν ενθουσιασμένοι, καθώς αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες και επιθυμούν την ανανέωση τέτοιων Ευρωπαϊκών δράσεων με περισσότερους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε όλο και περισσότεροι να καρπωθούν τα οφέλη τέτοιων προγραμμάτων.

Ευχαριστούμε το ΙΚΥ για την ευκαιρία αυτή που μας πρόσφερε, για την πολύτιμη αρωγή και στήριξή του και ευελπιστούμε  στην ανάληψη νέων  προγραμμάτων από το σχολείο μας, ώστε να ενισχύσουμε την εξωστρέφειά μας και την  ποιότητα του έργου μας .