Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενι- σχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Γράφτηκε από τον/την Super User

Σχετικά με την ενισχυτική διδασκαλία σχολικού έτους 2023-2024

ΦΕΚ Β 5988_23_ΥΑ 114366_ΓΔ4_12_10_23_ΕΔΕΜ με τίτλο "Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024"

Υπόδειγμα_1 Αίτησης-Δήλωσης μαθημάτων 2023-2024